قدرت مانور تاور کرین

تاور کرین بعد از این که بار را از روی زمین برداشت می تواند آن را به سمت دستگاه و یا جلوی دستگاه حرکت دهد یعنی به این ترتیب بار به سمت جلو یا عقب خواهد رفت. اگر بار بیش از حد توان دستگاه باشد دستگاه از حرکت دادن بار جلوگیری خواهد نمود. توجه به این نکته ضروری می باشد که تاور کرین علاوه بر اینکه می توانند بار را به سنت عقب و یا جلو حمل کنند توانایی چرخش 360 درجه ای را نیز دارند که توسط این کار بهوسیله الکترو موتور و گیربکس انجام می شودو برای حفظ امنیت از میکرو سوئیچ استفاده می شود که در صورتی که امکان خطر بوجود آمد از دور زدن تاور کرین جلوگیری می شود. علاوه بر همه این ها تاور کرین می تواند بار را از جایی به جای دیگر منتقل کند که حرکت تاور کرین بر روی ریل یا بر روی زنجیری شبیه به تانک و یا بر روی لاستیک شبیه چرخ هواپیما می تواند باشد. این حرکات توسط الکتروموتورهای قوی و گیربکس های بسیار قوی صورت می پذیرد که ترمزهای قوی را نیز دارا می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *