قدرت مانور تاور کرین

تاور کرین بعد از این که بار را از روی زمین برداشت می تواند آن را به سمت دستگاه و یا جلوی دستگاه حرکت دهد یعنی به این ترتیب بار به سمت جلو یا عقب خواهد رفت. اگر بار بیش از حد توان دستگاه باشد دستگاه از حرکت دادن بار جلوگیری خواهد نمود. توجه به این نکته ضروری می باشد که تاور کرین علاوه بر اینکه می توانند بار را به سنت عقب و یا جلو حمل کنند توانایی چرخش 360 درجه ای را نیز دارند که توسط این کار بهوسیله الکترو موتور و گیربکس انجام می شودو برای حفظ امنیت از میکرو سوئیچ استفاده می شود که در صورتی که امکان خطر بوجود آمد از دور زدن تاور کرین جلوگیری می شود. علاوه بر همه این ها تاور کرین می تواند بار را از جایی به جای دیگر منتقل کند که حرکت تاور کرین بر روی ریل یا بر روی زنجیری شبیه به تانک و یا بر روی لاستیک شبیه چرخ هواپیما می تواند باشد. این حرکات توسط الکتروموتورهای قوی و گیربکس های بسیار قوی صورت می پذیرد که ترمزهای قوی را نیز دارا می باشند.

تاور کرین

یکی از انواع جرثقیل ها برجی تاور کرین نام دارد. وظیفه تاورکرین بالا بردن اجسام تا ارتفاع بالا می باشد که وظیفه جابجایی را در ارتفاع بالا دارد. در زمان های نه چندان دور مشکلات زیادی برای حمل بار به بالای برج ها وجود داشت و بسیار هزینه بر نیز بوده است. تاور کرین برای رفع این مشکل ساخته شد و این مشکل را به خوبی رفع کرده است. تاور کرین ها برای ساختن بناهای بلند مانند برج سازی، سدسازی، سیلو سازی، پل سازی، ساختمان سازی و همچنین در بنادر استفاده می شود. تاور کرین ها در سه نوع تولید شده اند. تاور کرین ریلی، تاور کرین جاده ای و تاور کرین شناور انواع مختلف تاور کرین می باشد. تاور کرین متحرک در شعاع وسیعی کار می تواند حرکت کند. تاور کرین علی رغم انواع مختلفی که دارند از اجزای ثابتی تشکیل شده اند و برای بار برداری قانون یکسانی را دارند. تاور کرین بر اساس ساختارشان توانایی حمل بارهای با وزن ها مختلفی را دارد که وظیفه بلند کردن بار با الکترو موتور می باشد.